تهیه دوره 1-2-3 بدرخش - دو آپشن پرداخت

بنا به درخواست تعداد زیادی از مخاطبان، تصمیم گرفتیم امکان پرداخت در سه قسط را هم برای دوستان مهیا کنیم

اگر پرداخت در سه قسط را انتخاب کنید، امروز 173 دلار پرداخت می فرمایید و در طی دو ماه آینده دو پرداخت 173 دلاری دیگر خواهید داشت. این آپشن به شما امکان می دهد (در ازای پرداخت مبلغ اندکی بیشتر) بتوانید به سهولت و سرعت به کل محتوای دوره و هدایای آن دسترسی پیدا کنید.

Close

50% Complete

Almost there!

Get access to Dr. Shahab's free training. Join 75k+ followers and subscribers.